GAP/Fark Analizi ile kurumun belirlediği hedef doğrultusunda inceleme yapılarak mevcut durum  ile hedeflenen durum arasındaki farkların raporlanıp eksikliklerin giderilmesi için yöntemler ortaya konmasıdır

Gap analizi potansiyel ile gerçek durumu ölçmek ve karşılaştırmak için bir araçtır

GAP Analizi Faydaları

 • Süreçlere dair risklerin tespit edilmesi
 • Kuruluşun denetlemelerden başarılı geçmesi için nelerin gerekeceğine dair yol haritasının ortaya çıkması
 • Zaman çizelgesi ile maliyetin hesaplanması
 • Yukarıda yazan her analizin raporu detaylandırılarak, hard ve soft copy olarak teslim edilmektedir.
 • Detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

GAP Analizi Yaklaşımımız

 • Uyum sağlanması istenen standartların belirlenmesi
 • Kurumsal hedeflerin tanımlanması
 • Mülakat, anket, doküman araştırılması
 • Süreç yapısının ve teknolojik yapının incelenmesi
 • Mevcut durum hakkında bilgi toplanması
 • Uzman analizleri ile mevcut durum raporunun çıkartılması

GAP Analizlerini başlıca 5 kısımda toplayabiliriz.

 • KVKK GAP Analizi
 • BT Yönetimi GAP Analizi
 • ISO 27001 GAP Analizi
 • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi GAP Analizi
 • ISO 20000 BT Hizmet Yönetimi GAP Analizi