GAP/Fark Analizi ile kurumun belirlediği hedef doğrultusunda inceleme yapılarak mevcut durum  ile hedeflenen durum arasındaki farkların raporlanıp eksikliklerin giderilmesi için yöntemler ortaya konmasıdır

Gap analizi potansiyel ile gerçek durumu ölçmek ve karşılaştırmak için bir araçtır

 

GAP Analizi Faydaları

Süreçlere dair risklerin tespit edilmesi

Kuruluşun denetlemelerden başarılı geçmesi için nelerin gerekeceğine dair yol haritasının ortaya çıkması

Zaman çizelgesi ile maliyetin hesaplanması

Yukarıda yazan her analizin raporu detaylandırılarak, hard ve soft copy olarak teslim edilmektedir.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

GAP Analizi Yaklaşımımız

Uyum sağlanması istenen standartların belirlenmesi

Kurumsal hedeflerin tanımlanması

Mülakat, anket, doküman araştırılması

Süreç yapısının ve teknolojik yapının incelenmesi

Mevcut durum hakkında bilgi toplanması

Uzman analizleri ile mevcut durum raporunun çıkartılması

GAP Analizlerini başlıca 5 kısımda toplayabiliriz.

KVKK GAP Analizi

BT Yönetimi GAP Analizi

ISO 27001 GAP Analizi

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi GAP Analizi

ISO 20000 BT Hizmet Yönetimi GAP Analizi