Kron

Single Connect, farklı ortamlarda farklı platformlarda düzenli aralıklarla tüm ayrıcalıklı kimlik bilgilerini otomatik olarak değiştirir. Faydalar • Hangi kullanıcının hangi system kimlik bilgisini göreceğini/kullanacağının merkezi olarak yönetilmesi • Parola üretimi için esnek politikaların tanımlanması (uzunluk, sayılar, harfler, özel karakterler, alfa sayısal karakterler) • 60’tan fazla kurumsal uygulama / sistem için destek sağlanması • SSH arabirimli sistemler için özel eklenti oluşturulabilmesi • Web Uygulamaları için Özel Eklenti oluşturulabilmesi

Single Connect, sistem kimlik bilgilerini ifşa etmeden bir sisteme kontrollü erişim sağlar ve kişisel yönetim haklarını kaldırır. Faydalar • SSO: Kullanıcıların günlük görevlerini yerine getirmek için sistem kimlik bilgilerini bilmesine gerek kalmaması • Sistemlerdeki kişisel hesapların ortadan kaldırılması / en aza indirilmesi • Ayrıcalıklı oturumların izole edilmesi, kontrol edilmesi ve denetlenmesi • Hedef sistemlerde güncelleme gereksiniminin olmaması • Oturumların gerçek zamanlı izlenmesi • Endüstrilerin en geniş protokol desteği seti: • Jump server (atlama sunucusu) yaklaşımının kullanılmaması • Native client desteği

Single Connect, yerleşik kimlik doğrulama ve belirli veri kaydı yetenekleri sağlar ve 3. parti sistemlerle entegre olur Faydalar • Bir sisteme bağlanmak için yerleşik MFA ve Yönetim Onayı • Bir komutu yürütmek için yönetim onayı • Single Connect mobil uygulaması, e-posta ve SMS desteği • Esnek çok seviyeli onaylar • Coğrafi denetleme • ITSM entegrasyonu • Parolayı bölebilme • Denetim izlerinde kişingle Connect kendi üzerinden kurulan tüm bağlantıları detaylarıyla birlikte kaydeder. Faydalar • Tüm yetkilendirilmiş operasyonlar için tek bir merkezi izleme aracı • Oturum kayıtlarının loglanması, kim hangi sisteme ne zaman erişti • Oturum içerisinde yapılan işlemlerin okunabilir ve indekslenmiş loglar halinde sunulması (örnek: koşulan komutlar) • Hukuki analiz için video kayıtlarının, klavye işlemlerinin indekslenmiş ve filtrelenebilir şekilde raporlanması • Oturumların video kayıtlarının ve oturumlardaki OCR verisinin sağlanması • Verimli şekilde video kaydı tutma (1 saatlik RDP/VNC=30MB.)sel hesapların bulunması

Single Connect veri tabanı sunucularına erişimini takip etmek ve yönetmekle birlikte bu sunucular ve benzeri Büyük Veri platformlarındaki verilerinde güvenliğini sağlar. Faydalar • Kullanıcıların veri tabanlarına ve içlerindeki verilere yaptıkları işlemleri denetim ve uyumluluk için izlenmesi • Veri kaydı seviyesinde rol bazlı erişim yönetimi • Hassas verinin taranması ve raporlanması • Hassas verinin gerçek zamanlı maskelenmesi • Veri tabanı sunucularının performanslarının etkilenmemesi

Single Connect, anormalliği tespit etmek ve zararlı kullanıcıyı engellemek için kullanıcı davranış analizine sahiptir Faydalar • Gerçek zamanlı tehdit azaltma • Kullanıcı davranış analizi • Risk altında olan sistemlerin raporlanması • Anormallikleri ve tehditleri tespit etme • Zararlı kullanıcıları kısıtlama • Makine Öğrenimi algoritmaları