McAfee Security Information And Event Manager

Güvenlik ve Olay Yönetimi (SIEM), güvenlik yönetimi (SIM) ve  olay yönetimini (SEM) birleştirerek bir BT ortamının güvenlik farkındalığını artıran bir yazılım olarak çözüm sunmaktadır.  SIEM çözümleri , gerçek zamanlı ve geçmişe dönük güvenlik olayı verilerinin ve kaynaklarının toplanması ve analizi yoluyla tehdit algılamayı, uyumluluğu ve güvenlik olayı yönetimini geliştirir.

SIEM’in ana yetenekleri, farklı kaynaklarda günlük olaylarını ve diğer verileri analiz etme yeteneğini ve gösterge panoları ve raporlama dahil olmak üzere operasyonel yetenekleri artıran geniş bir günlük olay toplama ve yönetimi yelpazesi sağlamaktadır

SIEM ayrıca kurumsal ağ genelinde veri toplama ve bu verilerin daha fazla analiz edilmesine de olanak sunar, ayrıca SIEM, güvenlik izleme, kullanıcı etkinliği ve uyumluluğun etkinleştirilmesine de yardımcı olur.

SIEM Nasıl Çalışır?

SIEM’in temel işlevi, tehdit algılama ve tehdit yönetimidir. SIEM, bir Güvenlik Operasyon Merkezi’nin (SOC) tehdit algılama, soruşturma, tehdit avlama ve müdahale ve düzeltme faaliyetlerini içeren olay müdahale yeteneklerini destekler. Bir SIEM, tüm network ve güvenlik cihazları da dâhil olmak üzere bir kuruluşun BT ve güvenlik çerçevesi genelinde kaynaklardan verileri toplar ve birleştirir. Bir kuruluştaki olası güvenlik sorunlarını belirlemek için uç nokta, ağ ve bulut varlıkları üzerinden toplanan verilerin güvenlik kurallarına ve gelişmiş analitiklere göre analizini gerçekleştirir.

Bir olay veya olay tanımlandığında, analiz edildiğinde ve kategorize edildiğinde SIEM, organizasyon içindeki uygun paydaşlara raporlar ve bildirimler sunmak için çalışır. Ek olarak, bir SIEM, denetçilere sürekli izleme ve raporlama yetenekleri aracılığıyla kuruluşlarının uyumluluk durumuna ilişkin bir görünüm sağlayarak yasal uyumluluk gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olur.

SIEM Çözümünün 5 Faydası

1. Tehdit Avlama ve Tespit

SIEM’in kullanılması, tehdit avlamanın stratejik, taktiksel ve operasyonel yönlerini yönetmeninde bir çeşit anahtarıdır. Bunların hiçbiri günümüzün tehdit ortamında göz ardı edilemez. SIEM’in etkili entegrasyonu, potansiyel tehditlere yönelik daha iyi görünürlük elde etmek için çok önemlidir.

2. Durumsal Farkındalığı İyileştirme Kullanılarak Azaltılmış Yanıt Süresi

SIEM, şüpheli veya kötü niyetli IP adresleriyle iletişimi içeren olayların hızla keşfedilmesini sağlamak için küresel tehdit istihbaratının gücünden yararlanabilir. Saldırı yolları ve geçmiş etkileşimler hızla belirlenebilir ve bu da tehditlerin çevreye daha hızlı atılması için yanıt süresini kısaltır.

3. Entegrasyon ve Gerçek Zamanlı Görünürlük

Güvenlik altyapınız genelinde entegrasyon, kuruluşunuzun güvenlik duruşuna bir düzeyde gerçek zamanlı görünürlük sağlayacaktır

4. Güvenlik Personeli ve Kaynakları

Sürekli değişen ve güncellenen tehditler ile karşı karşıya kalan güvenlik operasyon ekiplerinin personel ihtiyacını karşılamak için yeni arayışlara girmesi ciddi bir maliyet kalemi getirmektedir. SIEM ile bu kaynaklarının ektin şekilde kullanılmasına da yardımcı olacaktır

5. Uyum Avantajları

SIEM ayrıca, denetimleri ve yönetişimi basitleştirme gibi yararlı uyum görevlerinin sağlanmasına olanak sunar.